28 januari 2008

Eland en wondering, 2004


De wisselwerking tussen transparant en pasteus opgebrachte verf, tussen lijn en vlak zorgt ervoor dat het kijken als zodanig een haast voelbare ervaring wordt. Vertrouwde symbolen, open brekende structuren, uitvergrote bloemen en beesten, regenachtige sluiers voor de doffe zon. Ze dwingen tot een herijking van schijnbaar eenduidige situaties, tot heroriëntering, tot introspectie.
Der Wechsel zwischen transparentem und pastösem Farbauftrag, zwischen Linie und Fläche verleiht dem Akt des Betrachtens nahezu haptische Qualität. Geläufige Symbole, aufklaffende Strukturen, überdimensionierte Blumen und Tiere, regenartige Schleier vor matter Sonne. Sie zwingen zum Überdenken jeder vermeintlich identifizierten Situation, zur Umorientierung, zur Introspektion.

Onbestendigheid, ontroering, eenzaamheid, hoop en geboden alertheid lijken in evenwicht. Dit evenwicht echter kan op elk moment omslaan en in een catastrofe uitmonden. Of een lieflijke idylle.
Bedrohliche Instabilität, Rührung, Einsamkeit, Hoffnung und die Mahnung zur Wachsamkeit halten sich die Waage. Das Gleichgewicht kann jeden Moment kippen, in eine Katastrophe münden. Oder in eine liebliche Idylle.

verkocht/verkauft

archief