28 januari 2008

under construction, 2005


Schilderijen als tussentijd-opnames. Bevroren beweging tussen twee ogenblikken. Het haast ongrijpbare moment tussen dat wat is gebeurd en dat wat vervolgens gebeurd zou kunnen zijn.
Bilder als Zwischenzeitaufnahme. Eingefrorene Bewegung zwischen zwei Augenblicken. Der kaum greifbare Moment zwischen dem, was gerade passiert ist, und dem, was anschließend passiert sein könnte.

Tijdloos en onpeilbaar. De horizon als veilige constante in een veranderend perspectief. De beschouwer zoekt houvast in deze niet-grijpbare grens, deze imaginaire scheidslijn tussen hemel en aarde, wordt in het schilderij gezogen, raakt even uit balans, komt tot rust.
Zeitlos und haltlos. Der Horizont als vertraute Konstante in einer veränderlichen Perspektive. Der Betrachter hält sich mit den Augen an diesem nicht greifbaren Ort, dieser immer imaginären Grenzlinie zwischen Himmel und Erde fest, wird ins Bild gesogen, gerät ins Schleudern, verweilt.

Al kijkende doemen nieuwe lagen, nieuwe mogelijkheden op.
Im Schauen öffnen sich neue Schichten, neue Sichten.

archief