29 januari 2008

Tomorrows, 2008


Almaar kwallen-bloemen-kwallen, kaders. Ze vormen een folieachtige laag waar de kijker doorheen moet om het schilderij te kunnen betreden. Een gordijn, dat de kern afschermt van de buitenwereld. Als de beschouwer deze barriere heeft overwonnen, opent zich de ruimte naar alle richtingen.
Immer wieder Quallen-Blumen-Quallen, Rahmen. Sie bilden eine Folie, die der Betrachter durchdringen muss, will er das Bild betreten. Einen Vorhang, der den Kern von der Außenwelt abschirmt. Hat man diese Barriere überwunden, öffnet sich der Raum in alle Richtungen.

Delfts Blauw, 2008


De beschouwer wordt een stille observator. Terwijl hij zijn eigen beeldenvoorraad afzet tegen hetgeen hij ziet (of meent te zien), ontdekt hij nieuwe details – of verzint ze erbij. In die zin zijn de schilderijen een uitnodiging: ze sporen de beschouwer aan om vermeende verbanden te overdenken en voor zichzelf een nieuwe plaats te zoeken in zijn eigen microkosmos.
Der Betrachter wird zum stillen Beobachter. Während er seinen inneren Bildervorrat gegen das abgleicht, was er sieht (oder zu sehen meint), entdeckt er stets neue Details – oder erfindet sie ungeniert hinzu. Somit sind die Bilder eine Aufforderung, angenommene Kausalitäten zu hinterfragen und sich in der eigenen Erfahrungswelt neu zu positionieren.

verkocht/verkauft

28 januari 2008

Dutch nocturne, 2007


Wazig in de verte, doch onbescheiden aanwezig het meest Hollandse symbool in een Hollands landschap. Op de akkers kiemt gesjabloneerd leven. Gevoed door fel gekleurde substantie.
Verschwommen in der Ferne, gleichwohl unbescheiden zugegen, das Symbol der Symbole in einer urholländischen Landschaft. Auf den Feldern keimt schabloniertes Leben. Genährt von grellfarbener Substanz.

Dutch nature, 2005

De sfeer van de nacht in de Hollandse polder. Het netvlies binnendringen in zachte halen, de grootsheid van de naderende ochtend voor het grijpen.
Das Flirren der Nacht im holländischen Polder. Die Netzhaut bezwingend in sanften Linien, langsam anschwellend zum grandios erahnbaren Morgen.

Triffids en Watch, 2005


Teer als een vogel, een bloem, een lijn.
Magistraal in het landschap.

Zart wie ein Vogel, eine Blume, eine Linie.
Meisterlich in der Landschaft.


De blik verdwijnt mee in het verdwijnpunt.
Der Blick löst sich im Fluchtpunkt auf.

beide verkocht/verkauft

under construction, 2005


Schilderijen als tussentijd-opnames. Bevroren beweging tussen twee ogenblikken. Het haast ongrijpbare moment tussen dat wat is gebeurd en dat wat vervolgens gebeurd zou kunnen zijn.
Bilder als Zwischenzeitaufnahme. Eingefrorene Bewegung zwischen zwei Augenblicken. Der kaum greifbare Moment zwischen dem, was gerade passiert ist, und dem, was anschließend passiert sein könnte.

Tijdloos en onpeilbaar. De horizon als veilige constante in een veranderend perspectief. De beschouwer zoekt houvast in deze niet-grijpbare grens, deze imaginaire scheidslijn tussen hemel en aarde, wordt in het schilderij gezogen, raakt even uit balans, komt tot rust.
Zeitlos und haltlos. Der Horizont als vertraute Konstante in einer veränderlichen Perspektive. Der Betrachter hält sich mit den Augen an diesem nicht greifbaren Ort, dieser immer imaginären Grenzlinie zwischen Himmel und Erde fest, wird ins Bild gesogen, gerät ins Schleudern, verweilt.

Al kijkende doemen nieuwe lagen, nieuwe mogelijkheden op.
Im Schauen öffnen sich neue Schichten, neue Sichten.

Eland en wondering, 2004


De wisselwerking tussen transparant en pasteus opgebrachte verf, tussen lijn en vlak zorgt ervoor dat het kijken als zodanig een haast voelbare ervaring wordt. Vertrouwde symbolen, open brekende structuren, uitvergrote bloemen en beesten, regenachtige sluiers voor de doffe zon. Ze dwingen tot een herijking van schijnbaar eenduidige situaties, tot heroriëntering, tot introspectie.
Der Wechsel zwischen transparentem und pastösem Farbauftrag, zwischen Linie und Fläche verleiht dem Akt des Betrachtens nahezu haptische Qualität. Geläufige Symbole, aufklaffende Strukturen, überdimensionierte Blumen und Tiere, regenartige Schleier vor matter Sonne. Sie zwingen zum Überdenken jeder vermeintlich identifizierten Situation, zur Umorientierung, zur Introspektion.

Onbestendigheid, ontroering, eenzaamheid, hoop en geboden alertheid lijken in evenwicht. Dit evenwicht echter kan op elk moment omslaan en in een catastrofe uitmonden. Of een lieflijke idylle.
Bedrohliche Instabilität, Rührung, Einsamkeit, Hoffnung und die Mahnung zur Wachsamkeit halten sich die Waage. Das Gleichgewicht kann jeden Moment kippen, in eine Katastrophe münden. Oder in eine liebliche Idylle.

verkocht/verkauft

Sign of Times, 2007


"Mijn werk gaat over kijken door de tijd. Hierbij treedt een verstilling op. Je kijkt als het ware via de achterzijde naar de dingen zoals ze zich voordoen. De structuur wordt zichtbaar, verleden tijd en toekomst. Wat je ziet wordt meteen gerelativeerd. Zo wordt duidelijk dat elk moment, zodra het plaatsvindt, al verdwenen is in de eeuwigheid."
"Meine Bilder sind wie eine Reise durch die Zeit. Immer wieder hält man an und sieht die Dinge wie von hinten. Die Struktur wird sichtbar, Vergangenheit und Zukunft. Sobald man etwas erkennt, relativiert es sich. So wird deutlich, dass jeder Augenblick im Geschehen schon der Ewigkeit angehört."

Expo's & events

2011
Stichting Kunstwerf (Oosterwolde), 16/17-4
Lisdodde op reis, Museum De 5000 Morgen (Hoogeveen), 2-4 t/m 31-5
Portiersloge (Groningen), 7-2 t/m 5-3

2010
LandArt Diessen (Noord-Brabant), 11 t/m 26-9
Hoogeveen, "Oude Kene", 25-6 t/m 25-8
Koetshuis Kunstveiling "Noorderlicht", Roden, 11-4
Galerie BAS, Sneek, groeps

2009
Arteria, Dwingeloo, Arteria leent uit!
CBK Drenthe, Assen, artxing, groeps

Kunstuitleenschatten 2009 CBK/SBK A-kerk, groeps
"Kunst en Evolutie", Orvelte, groeps
Broerenkerk, Napoleon in Zwolle, artxing, groeps
Leiden Haagweg 4 Oranda-e

2008

"De vier elementen", Orvelte, groeps
Ronald McDonald-huis, Amsterdam, solo

2007

Tentoonstelling in het kader Holland-Woche in Bad Zwischenahn (D), groeps
Child Right, Hotel Arena / Paradiso, Amsterdam, groeps/veiling
"Reflectie", Orvelte, groepstentoonstelling
Open atelierroute, Groningen
Foroezan, Groningen, solo
175-jarig bestaan Galerie Pictura, Groningen,groeps
Plaza Sportiva, Euroborg, Groningen, solo

2006

Galerie Kunst in de Kop, Groningen, groepstentoonstelling
"Twee gedachtes, een ontmoetingspunt" Pictura,Groningen, duotent. en performance

2005

"Dutch Nature", Galerie Art Mûr, Montreal (Canada), groeps
Amsterdam, Hotel Arena / Galerie Donkersloot, expositie en veiling
"De taal van het landschap", Beilen, workshop en groeps
Hoogeveense Lente, Hoogeveen, groeps

2004

Kunstenaarsvereniging De tempel, Tilburg, groeps
Gemeentekantoor Groningen, Floated World, Groningen, groeps
Academisch Ziekenhuis Groningen, solo

2003

Galerie Noord, Groningen, groeps
Galerie Oosterstraat, Groningen, duo

2002

Galerie Noord, Groningen, groeps
Jonge Honden de luxe, Minerva, Groningen, examenstentoonstelling
Jong Talent, Amsterdam, groeps

Subsidies

2006-2008
ABN AMRO, aankoop schilderijen voor diverse goede doelen

2005

Nederlands Consulaat in Canada
Provincie Drenthe

archief